ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το Γραφείο ιδρύθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας αρχικά και εν συνεχεία δημιουργήθηκε παράρτημα στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Αντικείμενο εργασιών μου είναι όλα τα αντικείμενα του δικαίου τα οποία αντιμετωπίζω με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης. Με συνεχή ενημέρωση και μελέτη, έχω καταφέρει μέχρι σήμερα να παρέχω σοβαρή και ειλικρινή νομική υποστήριξη στους πελάτες μου.

Η ιστοσελίδα μου αποβλέπει αφενός να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τα αντικείμενα, και τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία μου και, αφετέρου, να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες. Στην ιστοσελίδα μου μεταξύ άλλων θα είναι διαθέσιμες σημαντικές πληροφορίες νομικού περιεχομένου με σκοπό να συμβάλλω στην σωστή ενημέρωση οποιουδήποτε τις έχει ανάγκη.